Participatiebijeenkomt op 3 april over Westeinderhage (KUDELSTAART)

3 april 2017
Nieuws
Ligging Westeinderhage

De gemeente organiseert samen met Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers een participatiebijeenkomst over Westeinderhage.

De gemeente heeft met dit bedrijf een intentieovereenkomst gesloten om te gaan onderzoeken of Westeinderhage ontwikkeld kan worden tot een woningbouwlocatie. Bij het onderzoek horen ook stedenbouwkundige en verkeerskundige verkenningen. Een belangrijk aspect van het haalbaarheidsonderzoek is ook een participatietraject waarbij omwonenden/belangstellenden om hun inbreng wordt gevraagd over Westeinderhage als woningbouwlocatie.

Het gebied Westeinderhage is circa 8 hectare groot en ligt tussen de Herenweg en de Bilderdammerweg. In het verleden hebben er tuinbouwkassen gestaan. Na sloop hiervan is het gebied nu grotendeels in gebruik als weiland. Al in 2002 zijn er door vastgoedonderneming Phanos plannen ontwikkeld om in dit gebied woningbouw te ontwikkelen. Na het faillissement van Phanos in 2012 en de vastgoedcrisis is Westeinderhage als woningbouwlocatie tijdelijk buiten beeld geraakt

De interactieve bijeenkomst (neem smartphone/tablet met Wifi mee) vindt plaats op maandag 3 april van 19.30 uur tot 21.00 uur Dorpshuis ‘t Podium, Kudelstaartseweg 239 Kudelstaart.

Op de participatiebijeenkomst wordt een korte inleiding gehouden door wethouder Gertjan van der Hoeven. Daarna verzorgt Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers een interactieve presentatie over de mogelijke inrichting en uitstraling van het gebied. Bezoekers kunnen interactief stemmen over de getoonde beelden. Indien u niet over een smartphone/tablet met Wifi beschikt, zijn (kosteloos) leenexemplaren beschikbaar.

Na deze eerste participatiebijeenkomst volgt een tweede bijeenkomst op maandag 1 mei 2017.

Uiteindelijk worden alle onderzoeken en de resultaten van de participatie samengevat in een startnotitie. Deze startnotitie wordt met alle inspraakreacties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.