Onze spaanse topspeler – nieuwe financieel directeur

15 juli 2018
DOEN magazine Onze mensen

Sinds september 2017 is het directieteam van Van Omme & De Groot verrijkt met een nieuwe financieel directeur: Juan Castillo Fuertes. In dit WK-jaar ligt het voor de hand om zijn kwaliteiten en visie in voetbaltermen te omschrijven. Een gesprek met de man die snapt hoe het financiële speelveld snel verandert, de man ook die een stevige invloed heeft op ons scorend vermogen.

Juan Castillo Fuertes kan het toch even niet laten, bij het begin van het gesprek. Hij móét het even zeggen: “Ik ben de enige hier die wél aan het WK meedoet.” De kersverse financieel directeur van Van Omme & De Groot heeft de Spaanse nationaliteit, maar een onmiskenbaar Rotterdamse tongval. “Ik kwam als kleuter van vijf naar Nederland. Dat was in de jaren 70, toen in Spanje de dictator Franco nog aan het bewind was. Mijn vader had daar grote moeite mee. We woonden met ons gezin in Valencia en verhuisden naar Rotterdam. Mijn vader was CO2-lasser, dus hij kon als gespecialiseerd vakman hier prima aan de bak. Zodoende ligt mijn hart in twee steden. Ik kom nog vaak in Valencia en dat is” – hier beginnen de ogen van Juan te stralen – “een geweldige stad. Net iets zuidelijker dan Barcelona, een heerlijk klimaat en mooie architectuur, niet voor niets steeds populairder bij Nederlanders. Ik ben echt een liefhebber van steden, en zeg nou zelf, Rotterdam is toch ook prachtig?” De kleine Juan groeide op tot de jongeman die in de jaren 80 aan de HES in Rotterdam studeerde. In 1985 ging hij vervolgens in dienst bij de Fortress Groep, waar hij ruim dertig jaar zou blijven. “Ik kwam daar bij wijze van spreken in m’n korte broek binnen, een ventje nog. Dan begin je in de boekhouding, je klimt op, wordt controller, adjunct-directeur en uiteindelijk financieel directeur. Ik heb dus echt wel alles gezien en gedaan. En wat ik tot op de dag van vandaag nog als een groot voordeel zie: ik startte mijn loopbaan toen we midden in een van de zwaarste crises van de vorige eeuw zaten. Dan neem je een levensles mee die van grote waarde is in deze functie.”

Alert blijven
“Als je nu jong bent en net afgestudeerd, en je komt op welke manier dan ook in aanraking met vastgoed, dan groei je op in de veronderstelling dat het allemaal niet op kan. Dat lijkt natuurlijk geweldig, maar volgens mij mis je dan ook iets. Je hebt nog niet meegemaakt dat het ook anders kan, dat alles ineens veel minder kan worden. Ik denk dat je dan minder goed in staat bent om op tijd te veranderen. Je hebt wel in theorie, maar niet in de praktijk geleerd dat je altijd voorbereid moet zijn op verandering, dat je alert en wakker moet blijven. Je moet op het juiste moment willen en kunnen veranderen, geleidelijk meegaan met wat er om je heen gebeurt. En er spelen nogal wat grote issues op dit moment. De brexit gaat niet echt van een leien dakje. De ECB heeft nauwelijks nog een rente-instrument om bij te sturen. Italië gooit de kont tegen de krib, en in Spanje hadden we kort geleden een politieke crisis, met het opstappen van Rajoy. Amerika is met Trump aan het roer onvoorstelbaar onvoorspelbaar geworden. Over en weer wordt gedreigd met handelsoorlogen en heffingen. Dat is het wereldtoneel. Hier in Nederland zie je in de bouwwereld nog wat andere ontwikkelingen die om een antwoord vragen. We hebben momenteel te maken met een enorme vraag naar woningen en bouwen, maar niet te voorspellen is, en Bouwend Nederland maakt zich daar ook zorgen over, hoeveel bouwbedrijven zich straks staande kunnen houden. Het gaat om bedrijven die aan de ene kant te maken hebben met een inmiddels vastgestelde verkoopprijs en die aan de andere kant de kostprijs, door gebrek aan vakmensen en productiecapaciteit van materialen, omhoog zien gaan. Dus de marge krimpt. Als je dan niet over buffers beschikt, maar flink met vreemd vermogen hebt gefinancierd, kun je in de problemen komen. Een van de sterke kanten van Van Omme & De Groot is dat we nagenoeg niet afhankelijk zijn van vreemd vermogen. We kunnen onze eigen broek ophouden; met een eigen vermogen van circa € 45 miljoen en een solvabiliteitsratio van meer dan 70% is er meer speelruimte. Maar zelfs dán moet je je ogen openhouden en goed kijken hoe je maximale grip houdt.”

“HET GAAT OOK OVER INNOVATIEVERMOGEN. HET VERMOGEN OM STEEDS WEER KLAAR TE ZIJN VOOR WAT GEVRAAGD WORDT EN NODIG IS.”

Innovatievermogen 
In de ogen van Juan Castillo Fuertes is de zorg voor het financieel vermogen maar de helft van zijn functie bij Van Omme & De Groot. “Het gaat ook over innovatievermogen. Het vermogen om steeds weer klaar te zijn voor wat gevraagd wordt en nodig is. Zo is de nadruk op compliancy enorm toegenomen. Je moet alles kunnen verantwoorden, enorm veel gegevens heel snel kunnen aanleveren. Dat is een erfenis van de laatste recessie: de regelgeving is geëxplodeerd. Wil je in business blijven, dan moet je dus iets doen aan je interne processen. Met de juiste technologie en programmatuur kunnen we bijna op elk gewenst moment de verlangde cijfers boven water halen. Dat lijkt niet innovatief, maar krijg het maar eens voor elkaar. Het is dan ook fijn dat ik hier mag samenwerken met een gemotiveerd en kundig team en met ons nieuwe hoofd financiële administratie, Ronald Heeringa. Hij heeft een schat aan ervaring in de bouw en daarmee is hij voor mij de ideale sparringpartner.”

Part of the family
Gevraagd naar een belangrijke reden om na dertig jaar de overstap te maken naar een andere onderneming, noemt Juan zonder aarzelen: “De bedrijfscultuur. Ik verliet een onderneming waar ik bijna een deel van de familie was. Ik kwam privé bij de eigenaar over de vloer, je kent elkaar door en door. Ik zou nooit naar een organisatie of onderneming zijn gegaan waar dit niet min of meer hetzelfde is. Ik werk weliswaar met geld, maar het draait uiteindelijk om het werken met mensen. Ik kende Guus, dus dat schept al een band. Het mooie van ook dit familiebedrijf is: we doen het allemaal samen en dat weten we ook van elkaar. Iedereen is in het grotere geheel even belangrijk. En een tweede reden om de overstap te maken: het belang dat hier gehecht wordt aan vernieuwing en innovatie. Dat zou je misschien niet verwachten van een bedrijf waar sommige mensen al tientallen jaren werken. Maar juist die continuïteit heb je nodig om te kunnen vernieuwen. Je hebt van die bedrijven die constant aan het reorganiseren zijn, waar steeds wisselende passanten binnenkomen. Uiteindelijk verlies je dan de echte samenhang, de informele structuur. De historie die medewerkers met zich meedragen, is superbelangrijk. Je moet je geschiedenis koesteren om stevig de toekomst in te gaan.”