180 woningen op ENCeHA-terrein

21 december 2016
Nieuws

De gemeente Groningen en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers hebben een exploitatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het voormalig EnCeHa-terrein. Het EnCeHa-terrein is een voormalig fabrieksterrein van circa 2,5 hectare groot aan de rand van de Zeeheldenbuurt. Van Omme & De Groot, eigenaar van de grond, heeft samen met architect AAS Groningen, MD Landschapsarchitecten en ontwikkelaar Mensenborgh een structuurplan gepresenteerd. Het plan is om een gevarieerd stedelijk woongebied te creëren met worden met circa 180 grondgebonden woningen en appartementen. Zowel huur als koop.

Met de ontwikkeling van het EnCeHa-terrein levert Van Omme & De Groot een actieve bijdrage aan het urgente huisvestingsvraagstuk in de stad Groningen. ‘We zien een stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaardig wonen in de stad. Het EnCeHa-terrein ligt op een uitstekende plek, strategisch tussen de binnenstad en de ontsluitingswegen in en bovendien direct naast het in de komende jaren te ontwikkelen Suikerunieterrein. De omvang van het EnCeHa-terrein en de ligging hiervan aan het Hoendiep maken het mogelijk om hier een aantrekkelijk woongebied met een sterke eigen identiteit te ontwikkelen’ aldus Marco Dijkshoorn van Van Omme & De Groot.

Ook wethouder Roeland van der Schaaf is blij met de ontwikkeling. “Ik ben er trots op dat de verschillende bouwplannen in Groningen steeds beter op stoom raken. Dit plan is daar zeker één van. Samen met de ontwikkeling van het Suikerunieterrein is dit een enorme impuls voor de westkant van de stad.’

Direct in het nieuwe jaar zullen de omwonenden inhoudelijk worden geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Hierna zal het Uitwerkingsplan in procedure worden gebracht. De verwachting is dat de eerste woningen in het najaar van 2017 in verkoop zullen gaan.